Klinisch onderzoek in de pediatrie

Wat is klinisch onderzoek en waarom zou ik deelnemen aan een klinische studie ?

Medisch klinisch onderzoek heeft als belangrijkste doel de behandelingen en verzorging van patiënten verbeteren.

Er bestaan twee soorten klinisch onderzoek

  • Farmaceutisch klinisch onderzoek
  • Academisch klinisch onderzoek

Farmaceutisch klinisch onderzoek

Farmaceutisch klinisch onderzoek stelt aan de patiënt voor om te worden behandeld op kosten van het farmaceutisch bedrijf, met een nieuwe molecule op de markt. Beide partijen doen hierbij voordeel: de patiënt krijgt de meest recente behandelingen die werden ontwikkeld in farmaceutische laboratoria en deze laatste kunnen waardevolle gegevens verzamelen voor hun onderzoek in de strijd tegen kanker.

Academisch klinisch onderzoek

Academisch klinisch onderzoek wordt gevoerd op initiatief van de klinische onderzoekers van het Kankercentrum. Deze studies hebben als doel de behandeling van patiënten op alle niveaus te verbeteren. Er bestaan immers niet alleen geneesmiddelenstudies om de verschillende bestaande behandelingen met elkaar te vergelijken, maar ook dieetstudies, psychologische en neurocognitieve studies onder leiding van professionals binnen het vakgebied in kwestie.

Hoe kan ik deelnemen aan een klinische studie ?

Bij de diagnose van de ziekte stelt de arts aan de patiënt voor om deel te nemen aan een klinische studie wanneer deze patiënt voldoet aan alle vereiste criteria om te worden toegelaten aan zo’n studie. Om de patiënt zo goed mogelijk te informeren en zijn/haar vragen te kunnen beantwoorden, organiseert de arts een speciale raadpleging waarop hij de studie en het verloop ervan overloopt. Het is pas na deze raadpleging dat de patiënt beslist of hij wil deelnemen aan de studie of niet. Het is belangrijk om te stellen dat de “geïnformeerde toestemming” van de patiënt, een document waarin hij/zij verklaart bereid te zijn om deel te nemen aan de studie, op elk moment kan worden ingetrokken als de patiënt dat wenst om de klinische studie stop te zetten en te worden behandeld met een standaardbehandeling.

Klinische studies staan vandaag onder het strikte toezicht van ethische comités en onder constant internationaal toezicht opdat de rechten van patiënten zouden worden gerespecteerd en alle informatie over de klinische studie zou worden doorgegeven aan de patiënt voor hij/zij zijn/haar toestemming geeft.

De Coördinatoren Medisch Klinisch Onderzoek

De coördinatoren medisch klinisch onderzoek zitten in het centrum voor klinische studies, de verantwoordelijken voor de organisatie en het goede verloop van de studies, onder toezicht van artsen. 

De coördinatoren zijn informatiedoorgevers:

  • ze informeren de patiënt over zijn rechten, plichten, het verloop van de studie en zorgen dat er permanent contact is tussen het medisch team en de patiënt,
  • ze verzamelen en verzenden klinische gegevens om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen,
  • ze verzorgen ook de directe contacten met de farmaceutische laboratoria en de centra voor klinisch onderzoek

Lijst van coördinatoren Medisch klinisch onderzoek - CMKO

Coordinateur de recherche clinique médicale/hématologie et oncologie pédiatrique